Service og Aftersales

Serviceaftaler, vedligehold og reservedele.

Velfungerende procesudsugnings- og ventilationsanlæg er en forudsætning for at sikre det interne såvel
som det eksterne miljø. Regelmæssig service og vedligehold af anlæggene sikrer, at de er velfungerende og
samtidig viser flere undersøgelser at regelmæssig service kan reducere omkostningerne til både drift og vedligeholdelse
væsentligt.

Etreco A/S leverer service- og vedligeholdelsesydelser i hele landet. Vores koncept for service og vedligehold dækker alle
typer af udsugnings- og ventilationsanlæg og er opbygget omkring en grundpakke som i samarbejde med kunden udbygges med
forskellige tillægsydelser så den endelige pakke imødekommer det reelle behov.