Anlægseksempler

B&W Vølund A/S
Etablering af luft-portslør for port 6×6 meter for undgåelse af træk og varmetab. Anlægget starter og standser automatisk når porten åbnes/lukkes.

Fotograf: Rene Linnebjerg

B&W Vølund A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for produktionshals for svejse- og slibeprocesser. Procesudsugningssystemer er tilsluttet for genvinding efter filtrering. Indblæsningsform via fortrængning. Anlægskapacitet 24.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

B&W Vølund A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for produktionshals for svejse- og slibeprocesser. Procesudsugningssystemer er tilsluttet for genvinding efter filtrering. Indblæsningsform via fortrængning. Anlægskapacitet 24.300 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Bramidan A/S
Fortrængningsarmaturer for indblæsning forsynet fra ventilationsanlæg med varmegenvinding. Udsugning fra robotter og svejsearme er tilsluttet genvinding efter filtrering. Anlægskapacitet 30.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Harpun A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for plast støbehal.

Anlægskapacitet 10.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

EUC Lillebælt A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding, 2 stk, for ventilation af praktiske undervisningslokaler for smede- og automekaniker uddannelsen. Procesudsugning er tilsluttet for varmegenvinding efter filtrering.

Anlægskapacitet 2 X 7.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

LM Windpower A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for fjernelse af diverse dampe fra vingeproduktion. Anlægskapacitet 80.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Teknos A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for luftskifte i lagerhal for malingsprodukter. Anlægskapacitet 12.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Dansk Stålkonstruktion A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvinding for produktionshal for svejsning. Procesudsugningssystemer er tilsluttet anlægget efter filtrering for varmegenvinding. Anlægskapacitet 21.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Dansk Stålkonstruktion A/S
Ventilationsanlæg med varmegenvind for produktionshal for svejsning. Procesudsugningssystemer er tilsluttet anlægget efter filtrering for varmegenvinding. Anlægskapacitet 65.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

Dansk Stålkonstruktion A/S
Ventilationsanlæg for tegnestue med køling via varmepumpe. Luften tilføres diffust via troldtekt ventilationsplader i loftssystemet. Anlægskapacitet 3.000 m3/h.

Fotograf: Rene Linnebjerg

BSB A/S
Skærebord type E3, netto 20 x 3 meter. Betjener skæremaskiner for henholdsvis plasma og ilt/gas. Via automatiske spjæld kan skærelængder ændres fra 8/12 meter til 12/8 meter eller i hele længden for begge skæremaskiner.

Fotograf: Rene Linnebjerg

002_20140701_103955Web NDI Nordisk Dækimport A/S
Procesudsugning og grundventilation med varmegenvinding fra smedeafdelingen.
Anlægskapacitet: 31.500 m3/h.
Fotograf: Rene Linnebjerg
NDI Nordisk Dækimport A/S
Etablering af komfortventilation for IT-afdeling med VAV og køling.
Anlægskapacitet: 5.400 m3/h.Fotograf: Rene Linnebjerg
006_20140701_123403Web Valmont SM A/S
Grundventilation med varmegenvinding.
Anlægskapacitet: 21.600 m3/h.
Fotograf: Rene Linnebjerg
008_20140701_123558Web Valmont SM A/S
Grundventilation med varmegenvinding.
Anlægskapacitet: 40.700 m3/h.
Fotograf: Rene Linnebjerg
012_20140701_124926Web Valmont SM A/S
Filteranlæg for svejserøg med afkast til varmegenvinding.
Anlægskapacitet: 20.000m3/h.Fotograf: Rene Linnebjerg
KSM Kragelund
Udskiftning af eksisterende traditionel skærebord med nyt energieffektivt E3 skærebord.
Bordstørrelse, lxb = 15,0×3,5 meter
Årlig energibesparelse ca. 35.000 kWh samt øget produktionstid p.g.a. væsentligt
reduceret tid til rengøring og vedligehold.
Fotograf: Rene Linnebjerg
Dansk Stålkonstruktion A/S
Etablering af nyt ventilationsanlæg for udsugning og filtrering af svejserøg. Anlægget er udført som et mellemtryksanlæg med automatisk regulering af kapaciteten i forhold til det aktuelle behov for at reducere energiforbruget mest muligt.
Fotograf: Rene Linnebjerg
Dansk Stålkonstruktion A/S
Etablering af nyt grundventilationsanlæg i udvidelse af eksisterende hal.
Anlægget er udført med højeffektiv varmegenvinding og udført efter
ventilationsprincippet, fortrængningsventilation
Anlægskapacitet 16.200 m3/h.
Fotograf: Rene Linnebjerg
ULDALLS JERNSTRØBERI
Ventilations- og udsugningsanlæg for kernemageri, støberi og udslagning.
Dele af anlæg i ATEX udførsel.
Samlet anlægskapacitet 125.000 m3/h
Rumventilation i støbeafsnit og kernemageri er udført som fortrængningsventilation.
Fotograf: Rene Linnebjerg
EagleBurgmann KE A/S
Højeffektiv varmegenvinding fra eksisterende procesafkast og rumventilation efter fortrængningsprincippet.
Anlægskapacitet 60.000 m3/h
Samlet årlig energibesparelse ca. 900.000 kWh.
Fotograf: Rene Linnebjerg
SPX Flow Technology
Udsugningssystem for svejserobot.
Et slædekanalsystem, med lavt tryktab, er etableret i hele robottens arbejdslængde og tilsluttet med kørevogn til røgfanget.
Fotograf: Rene Linnebjerg
Cylindric Denmark A/S
Afsugning fra gasflaskebånd. Specialdesignet rullebane med integreret udsugning.
Afsugningskapaciteten er behovsreguleret og efterlever ATEX direktivets krav (Zone 1).
Fotograf: Rene Linnebjerg
Ib Andresen Industri A/S
Energioptimeret ventilationssystem for udsugning fra skæreborde.
Behovsreguleret udsugning med automatisk renset filter og højeffektiv genvinding.
Indblæsning af erstatningsluft diffust til produktionslokalet. Anlægskapacitet 48.000 m3/h
Fotograf: Rene Linnebjerg