Energioptimering

Vores energioptimerede løsninger

  • Behovsstyring af kapaciteter via automatspjæld og frekvensomformer
    Typisk tilbagebetalingstid på 0-2 år.
  • Udskiftning af ventilationsaggregater med lav genvindingsgrad til højeffektive genvindingssystemer / varmepumper.Typisk tilbagebetalingstid på 1-4 år.
  • Udskiftning af traditionelle skæreborde til højeffektive E3 – skæreborde med et lavt energiforbrug til udsugning og erstatningsluftkapacitet.
    Typisk tilbagebetalingstid på 1-5 år.
  • Udskiftning af gamle ventilatorer til nye højeffektive E3 – ventilatorer, samt andre muligheder.
    Typisk tilbagebetalingstid på 1-4 år.

 

Hjælp til finansiering

Kort sagt: Få tilskud til din investering – lad staten være med til at finansiere din investering.

Staten har afsat en stor sum penge, i samarbejde med energiselskaberne, til energiforbedringer som blandt andet finansieres af faldende refusion på miljøafgifter. Puljen geninvesteres i virksomheder, der vælger at spare på energien og dermed på udledningen af CO2.

Vores tætte kontakt med energikonsulenter fra flere energiselskaber, sikrer en uvildig rådgivning, samt pålidelig beregning af energibesparelsen og dermed tilskuddets størrelse.

Vi tilbyder dig at bistå med vores ekspertise inden for projektering og dimensionering af energibesparende løsninger med tilhørende besparelses – og tilskuds-kalkulationer.

Download:
Energioptimering (3460 downloads )
Energioptimering hos IAI A/S (Teknovation) (5697 downloads )